Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van Gevelscan, gevestigd te Breda. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze contactpagina. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Gevelscan accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Gevelscan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gevelscan is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Gevelscan. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gevelscan. Deze kunt u aanvragen via onze contactpagina.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Gevelscan is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Gevelscan, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Gevelscan die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto's toestemming verleend aan Gevelscan. Gevelscan heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Gevelscan.


Publiceren op een site van Gevelscan

Inzending van een bijdrage impliceert toestemming aan Gevelscan om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) door middel van online beschikbaarstelling in enig werk.

Daarom is het belangrijk om luchtdichtheid te testen

  • Bouwkwaliteit al vanaf de cascofase realiseren. Achteraf kunnen faalkosten een enorme onverwachte schadepost opleveren.
  • Borg uw bouwkwaliteit en voldoe aan wet- en regelgeving.
  • Voorkom energielekkage, bouwfysische en contamination schade en voldoe aan de nieuwe koude rook wetgeving op brandveiligheid.