Bouwkundige Applicaties

Bouwkundige applicatie

Bouwfysische en energetische aspecten van luchtdicht / kierdicht bouwen

Steeds meer bouwprofessionals ervaren het belang van bouwen zonder luchtlekkage niet alleen als eis, maar juist ook als een belangrijke indicator voor bouwkwaliteit. Luchtdicht bouwen en de luchtdoorlatendheid van gebouwen is een belangrijk thema bij het beheersen van de energiekosten en het vaststellen van de waarde van gebouwen. Het gevolg van onvoldoende luchtdicht bouwen kan, naast comfort en energieverlies voor de bewoners en gebruikers van gebouwen, ook leiden tot zeer grote bouwfysische schade die moeilijk of zelfs in het geheel niet meer te repareren zijn. Hierbij staat luchtdichting in directe relatie met dampdichting en daardoor ook met schimmelvorming en gezondheidsaspecten. Tocht als gevolg van luchtlekken is moeilijk te bestrijden met extra aanpassingen met installaties en moet daarom bij de bron worden bestreden.
Het verbeteren van bestaande gebouwen op het gebied van luchtdichting zal meer gebruikers comfort opleveren, minder energiekosten opleveren en bouwfysische schade helpen voorkomen.

Luchtdichtheidsmetingen met de ultrasoon prescan

De ultrasoon prescan meet bij aanvang van de bouw de luchtdichtheid van de gekozen materialen in de thermische schil. Hiermee worden kieren in deze schil opgespoord. De kierdichtheid van een woning is behoorlijk bepalend voor het energieverbruik en het comfort. Deze pre-scan heeft tot doel om in een vroeg stadium van het bouw- of renovatieproces onvolkomenheden in de kierdichting van het gebouw te lokaliseren. Dit maakt het mogelijk om nog aanvullende werkzaamheden uit te voeren tegen minimale kosten.
Achteraf kan dan nog een blowerdoor-test worden uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten. Dankzij de prescan wordt de kans op slagen van deze test vergroot.

Testen van doppen toegepast in kanaalplaat vloeren.

Blowerdoor drukmetingen

De blowerdoortest is bedoeld om de luchtdichtheid te controleren en is de objectieve methode om luchtlekken in de woning te onderzoeken.
Deze test wordt ook vaak beschreven als: pressurisatietest, luchtdichtheidstest, opblaasproef of blowerdoormeting.

Bij deze test wordt de luchtdichtheid van een pand gemeten door haar bloot te stellen aan over- en onderdruk. De lucht die dan ontsnapt of binnenstroomt wordt gemeten en laat zien hoe luchtdicht het pand is.

Naast de reguliere blowerdoortest, biedt Gevelscan ook de unieke BlowerMaxi en BlowerMini aan.

BlowerMaxi

Deze test is uitermate geschikt om gebouwen tot ongeveer 440.000 m3 met 1 systeem (=nauwkeuriger) te kunnen testen. Zover wij weten is er geen ander bedrijf die deze test aan kan bieden.

BlowerMini

Deze BlowerMini is uitermate geschikt om prefab gebouwonderdelen te testen.

BlowerMaxi

Bouwkundige thermografie

Een warmtescan is een thermografische opname met een speciale infrarood camera van hoge kwaliteit.
Woningbouw corporaties kunnen hiermee een goed beeld krijgen over de isolatiestaat van de huidige isolatiestaat (nulmeting). Na uitvoering van isolatiemaatregelen, kan men de kwaliteit van de uitvoering controleren, zoals ook opgenomen in het opleveringsprotocol.

Brandveiligheid en rookdichting controleren bij brandcompartimentering in gebouwen

Beheerders en eigenaren van gebouwen zijn verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van dat gebouw. Die zorgplicht is vastgelegd in de wet en gaat verder dan het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor (brand)veiligheid.
Bij een brand zorgen niet de vlammen maar de rookontwikkeling voor de meeste slachtoffers.
Rookontwikkeling wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Het bedrijf Mastering Air Leaks heeft een techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om rooklekkages van bestaande constructies, zoals brandwerende kozijnen, op te sporen. Door het toepassen van deze techniek is te bepalen of een bestaande constructie rookdicht is en kan men eenvoudig en snel inzien wat de huidige status is van de brandveiligheid.
Blijkt deze niet veilig? Dan zorgt Gevelscan ervoor dat de brandveiligheid wordt gewaarborgd.

Op deze foto is duidelijk de rooklekkage aan de onderzijde en linker bovenzijde van de deur zichtbaar d.m.v. ultrasoon techniek. (Ultragraphyx® ultrasoon foto)

Wet en regelgeving
Momenteel zijn er wel eisen over de brandwerendheid van een constructie, maar de wetgeving zegt (nog) niets over de rookwerendheid. Eind 2015 gaat dit veranderen en komen er aanvullende eisen over de rookwerendheid van constructies. Deze wetgeving is in eerste instantie alleen bedoeld voor nieuwbouw en verbouwingen waarbij een bouwvergunning noodzakelijk is. Later zullen deze eisen ook gaan gelden voor bestaande gebouwen.

Gradaties rookwerendheid

De rookwerendheid kent 2 gradaties: Sa en S200 volgens de NEN 1634-3

De Sa zegt iets over koude rook (20c) en hierbij wordt de onderzijde van een deurconstructie niet meegenomen in de beoordeling. Bij deze meting mag de deurconstructie maximaal 3 m3/per uur per m1 kozijn lengte rook door laten. De S200 eis zegt iets over warme rook (200c) en hierbij worden alle zijde van de deurconstructie in de meting meegenomen. Bij deze meting mag de deurconstructie maximaal 20 m3/per uur rook per deur doorlaten.

Opsporen – aanwijzen - zichtbaar maken van luchtdichting

Doorvoeringen, luiken, vluchtdeuren, branddeuren, brandschermen, brand- en rookveilige plafonds.

Ziekenhuizen – laboratoriums – medische applicaties:
Preservatieruimten, intensive care, behandelkamers, brand- en rookwerende afscheidingen en deuren.

Technieken die wij toepassen bij het opsporen van luchtlekken

infraroodfoto van luchtlekkage

Blowerdoor luchtlekkage meting