Over ons

Over ons

Diensten en Producten.
Gevelscan-Heatview - Leakview en Comfortview, zijn vanaf 2009 begrippen geworden in de wereld van grootschalige stedelijke thermografie. Als eerste in Nederland heeft Gevelscan een methode ontwikkeld om de samenleving op een grootschalige wijze bewust te maken van de energie lekkage in gebouwen en woningen. Met een zelfontwikkelde ‘google earth’ auto, voorzien van meerdere infraroodcamera’s, zijn in meerdere steden, waaronder Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Den Haag, Hilversum etc. tienduizenden warmtescans gemaakt.
Er is steeds meer vraag bij overheden, voor ondersteuning bij het snel, effectief en met een hoge conversie, bewust maken van de bevolking op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Dit op een positieve wijze, zodat de gebruikers en eigenaren van woningen en gebouwen graag hieraan mee willen werken.
Warmtescans van Gevelscan, zijn hierbij een belangrijke ondersteuning bij het organiseren en succesvol uitrollen van energiebesparing programma’s, zoals van wijkteams, energieambassadeurs , consortia en bewonersinitiatieven. Die immers allen bedoeld zijn om de nationale doelstellingen zoals het beleidsplan voor energietransitie te realiseren. De gemaakte warmtescans worden met behulp van door Gevelscan beschikbaar gestelde IT technologie gecommuniceerd met bewoners om hen aan te moedigen deel te nemen aan de energiecampagnes van gemeenten. Gevelscan traint  wijkambassadeurs bij het duiden van de warmtescans en alle bouwfysische en comfort aspecten die hierbij een rol kunnen spelen.

Bouwkundige Thermografie – Kierdichting – Comfortmetingen
Diensten en producten.

Sinds de oprichting in 2009 zijn producten en diensten ontwikkeld om energiebesparing en kwaliteitsborging te realiseren in bouw en industrie.
Tijdens de analyse van de grootschalig gemaakte warmtescans kwam naar voren, dat niet alleen gebouwen en woningen van voor 1980 veel energieverlies leden op onvoldoende thermische isolatie en onbedoelde kieren, maar ook de zeer recente bouw. Bij de bijna 10 miljoen woningen en gebouwen in Nederland, is dit een geweldig besparingspotentieel. Als we er in slagen om deze onnodige energieverspilling zichtbaar te maken en vervolgens op te lossen, dragen we hiermee bij om de nationale klimaat doelstellingen te realiseren.
Daarbij moeten we bedenken, dat alleen al in Nederland 1 miljoen huishoudens zijn die gemiddeld gedurende de levensduur van de woning € 51.000 kwijt zijn aan energiekosten. Dat er 640 miljard aan hypotheeklasten mee gemoeid zijn, voor deze huizen.
Dit gaf Gevelscan motivatie om samen met het onderwijs het project “3x3 wordt 10”te lanceren, waarbij schoolkinderen thermografische camera’s mee naar huis krijgen om in hun eigen woning te kijken waar de thermische lekkages zitten. Op de website www.3x3wordt10.nl kunt u een YouTube filmpje bekijken, waarbij het enthousiasme van de kinderen van de buis spat.
In 2011, heeft Gevelscan door aanscherping van de bouweisen en opgelegde kwaliteitsborging in de bouw, waarbij kierdichting een hot onderwerp werd bij energiezuinig bouwen de Prescan ontwikkeld.
In 2014 werd het door langjarige ervaring met ultrasoon technologie in de industrie, mogelijk om een nieuwe testmethodiek in de bouw te introduceren. Gebouwlekkage ’s bij aansluitingen van bouwdelen tijdens prefabricatie in de fabriek en het samenstellen op de bouwplaats kunnen nu snel en eenvoudig zichtbaar worden gemaakt. Deze nieuwe methode is in Nederland ontwikkeld en maakt het mogelijk om met Ultrasoon (onhoorbaar) geluid, luchtlekken via Ultragraphyx® foto’s zichtbaar maken!
Met deze innovatieve doorbraak en samenwerking met de Ultrasoon marktleider Sonotec uit Halle,
kan deze technologie wereldwijd een grote betekenis krijgen bij het terugdringen van vele miljard aan faalkosten, energieverliezen en bouwfysische schade.

Naast het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen met de beschikbare technieken en thermografie, verzorgt Gevelscan ook cursussen voor Energieambassadeurs, gemeenten, woningbouwcorporaties en aannemers.
In korte tijd komen alle technieken van Gevelscan in het praktijklokaal aan de orde.
De deelnemers krijgen naast theorie ook praktische tools aangereikt. Op locatie of in het cursuslokaal van Gevelscan, met de nieuwe BENG eisen en wetgeving op het gebied van kwaliteitsborging is deelname een goede investering. Bij grotere groepen hanteren wij aantrekkelijke tarieven
De medewerkers van Gevelscan zijn van HBO niveau en opgeleid als: Blowerdoor operator, BINDT en ATTMA TS1 erkend, Bouwkundig thermograaf level 2, Ultrasoonspecialist. Gediplomeerde EPA opnemer en adviseur W en U en beschikken over het VCA diploma.

PARTNERS

Founder 3x3wordt10 , een initiatief om duurzaam denken en doen evenals het bevorderen van techniek in het onderwijs