Cursus

Cursus

Dag- of middag cursus over het gebruik- en achtergrond van technieken welke ingezet worden bij de kwaliteitsborging nieuwe bouwnormen zoals NOM-BENG en kwaliteit toetsing van Energielabel Nieuwbouw en Duurzaam Bouwen. Praktische leerstof en praktijk, over:

  • Prescan en de hierbij gebruikte technieken
  • Bouwkundige thermografie
  • Ultragrafie (ultrasoon metingen gebouwdichtheid)
  • Controle ventilatie capaciteit in woningen
  • Blowerdoor Luchtdichtheidsmetingen (in combinatie met Ultragrafie, thermografie en rook)
  • Geluidmeting installaties voor woningen
  • NIEUW: Ultragraphyx®, een nieuwe methodiek voor het opsporen van luchtlekken tijdens de bouw.
  • Kennis van bouwfysische en comfort problemen, die kunnen optreden bij het verduurzamen van woningen bij renovatie of nieuwbouw

Voor wie is deze dagcursus bedoeld?

Aannemers, EPN-adviseurs, bouwmanagementbureaus, medewerkers gemeenten, projectontwikkelaars, kwaliteitsmanagers woningbouwcorporaties, Energieambassadeurs, die snel praktijkkennis willen opdoen van technieken, die ingezet worden bij het controleren van de bouwkwaliteit in het kader van duurzame woningen, passiefwoningen en kwaliteitscontroles bij het opleverprotocol van het nieuwe energielabel.

Na deze dag heeft de deelnemer een bredere en diepere kennis van zowel de bouwfysische theorie als de bouwfysische onderzoeks- en bepalingsmethodieken.
Bouwfysische problemen zijn sneller te signaleren.

De cursist krijgt praktische vaardigheid en is daardoor beter in staat werk van derden te beoordelen. Op level 1 niveau verwerft men kennis van thermografisch en luchtdichtingsonderzoek.

Docenten

De cursus wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij zijn dagelijks zelf met deze werkzaamheden belast en kunnen daardoor de kennis goed en snel overdragen.

Een certificaat met vermelding van deelname wordt uitgereikt.