Link2Innovate

Looptijd project: 01/02/2018 tot 31/12/2018

    

Deelname van gevelscan met het project VES2

Gezien de enorme energetische vraag in de gebouwde omgeving aan warmte en koel-energie, is de gerealiseerde kwaliteit van de thermische schil een essentieel onderdeel van energiebesparende bouwprogramma’s voor ontwikkelaars en bouwers van bedrijven en woningen.

Gevelscan heeft zich gespecialiseerd in het zichtbaar maken van energetische en bouwfysische bouwkwaliteit tijdens de uitvoering en na oplevering. Om kwaliteitsborging te vereenvoudigen heeft Gevelscan een nieuwe ultrasone imaging (Ultragraphyx™) technologie ontwikkeld om kierdichting zichtbaar te maken. Al vanaf de cascofase van de bouw, wordt met de “Prescanbouw” methode (www.prescanbouw.nl) getest om kwaliteit van aansluitingen, isolatie en kierdichting te meten en hierna te visualiseren met thermografie, Ultragrafie en drukproeven.

In het Link2Innovate VES² project-(Visual Energie Efficiency Scan²), willen we samen met onze Belgische techno starter en partner, een specialist op het gebied van thermografische applicaties en tevens een expert in drukmetingen, een met Ultragraphyx™ gecombineerde duo-technologie ontwikkelen.

Hierdoor kunnen we aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot, verlagen van de energiekosten, verbeteren van het comfort en gezondheid voor de gebruikers van woningen en gebouwen. Voor meer info: https://www.gevelscan.nl/

Het traject wordt via het kaderproject Link2Innovate gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groen, en inclusieve groei vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer informatie over de actuele resultaten vindt u op de website van Link2Innovate: www.link2innovate.eu